Szentek legyetek,
mert én szent vagyok.
1Péter 1,16


Ima a szentségért


Azután történt, hogy elolvastam egy írást Andrew Murray-től arról, hogyan lépjünk be a nyugalomba. Ebben azt mondta, a saját erőnkből nem tudunk bemenni az Úr nyugalmába, hanem oda kell szánnunk magunkat Neki, hogy Ő bevigyen minket.

Amikor ezt olvastam, hit támadt a szívemben. Nem gondoltam, hogy most azonnal megszentel az Úr, de az üzenet megérintett. Felálltam az számítógéptől, és kimentem a konyhánkba. Nem gondoltam át, mit fogok mondani az Úrnak, csak úgy kijöttek belőlem a szavak: „Uram, köszönöm, hogy megszenteltél!”

Az Úr azonnal válaszolt. Ekkor már több mint két éve kerestem a megszentelődést, és az Úr cselekedett. Éreztem, ahogy átjárja a lényemet az Ő szentsége. Dicsőség legyen az Ő csodálatos nevének!

Isten mindig lát és hall minket, és kedves az Ő szemei előtt, ha a gyermekei imádkoznak Hozzá. Szólj Hozzá Te is hittel! Ő szeret téged. Odaadta Érted Jézust, és örömmel neked ad Vele együtt mindent.

Leírok itt egy példaimát, amelyhez hasonlót te is elmondhatsz az Úrnak. Ő hall téged, és szívesen válaszol.

Istenem, köszönöm Neked a teljes megszentelődés áldását. Jézus, köszönöm, hogy Te odaadtad Magad azért, hogy megtisztíts és megszentelj engem. Köszönöm, hogy a kereszten Magadra vetted az elkövetett bűneimet és a bűnösségemet is.
Hiszem, hogy az én ó-emberem Veled együtt megfeszíttetett, hogy többé ne szolgáljak a bűnnek. Kérlek, tedd valósággá ezt az életemben!
Én nem a bűn szolgája vagyok, hanem a Tiéd, Istenem! Megtagadom az ördögöt, a bűnt és a világot a kívánságaival együtt. Levetem az ó-embert, és felöltöm az új-embert, akit Te teremtettél igazságban és valóságos szentségben.
Köszönöm Neked a megszentelődést, különösen az én személyes megszentelődésemet. Tudom, hogy cselekszel bennem, és nagyon hálás vagyok Neked ezért.
Szent Szellem, Te itt vagy bennem, és végzed az Úr csodálatos munkáját. Te mindenestől szent vagy, és én is mindenestől szent akarok lenni. Kérlek, árassz el engem a Te szentségeddel!
Mennyei Atyám! Legyen szent a Te neved az én életemben, és akarom, hogy az emberek lássák a Te szentségedet bennem. Világítson bennem a te világosságod úgy, hogy az emberek dicsőítsenek Téged!
Köszönöm, hogy Te az Igédben szentnek nevezed a hívőket. Megvallom, hogy hívő vagyok és szent. Szentelj meg engem teljesen a Te dicsőségedre!
Szent és tökéletes Isten! Hiszek Benned. Hiszek a Te teljes szeretetedben, a Te mindenható erődben, és a Te teljes szentségedben.
Köszönöm, hogy akarod, hogy én szent legyek, és amit Te akarsz, azt mind megcselekszed. Hálát adok Neked a Bennem végzett megszentelő munkádért. A Te csodálatos, szent Fiad, Jézus Krisztus nevében. Ámen!

Isten nem késlekedik az Ő munkájával. Ő hall téged, és véghez viszi, amit eltervezett. Ő szeret téged, és válaszol az imáidra. A megszentelődésedért mondott imáidra is.

Az Úr áldjon meg bőségesen, ahogy törekszel a szentségre, és Vele jársz a szentség útján!

„Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szentségre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat” (Zsidók 12,14). „És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton jár, még a bolond se téved el... a megváltottak járnak rajta!” (Ésaiás 35,8-9). Ámen!


„Szentek legyetek, mert én szent vagyok" (1Péter 1,16).
„Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Máté 5,48).
Mucsi Ferenc
2023.