Szentek legyetek,
mert én szent vagyok.
1Péter 1,16


Jézus neve


Mózes 4. könyvének 13. részében érdekes jelenetet találunk. Mózes ekkor küldte ki a 12 főembert, hogy kémleljék meg a Kánanán földjét. Nemzetségenként egy-egy vezető lett kijelölve, Mózes azonban nem volt elégedett a névsorral.

Efraimból egy Hósea nevű férfi volt a  kiválasztott. A Hósea jelentése: szabadító. Mózes már régóta és bensőségesen ismerte az Urat, és nem nyugodott bele az adott helyzetbe. Vezetői hatalmát felhasználva megváltoztatta Hósea nevét:
„Mózes Hóseát, Nún fiát Józsuénak nevezte el” (4Mózes 13,16).

Így már megfelelt. A Józsué jelentése: Jahve a szabadító. A legfőbb, leghatalmasabb szabadító mindig is Isten, és jó, ha egy név nem embert, hanem Istent dicsőíti.

A Józsué név héberül Jehosua. Ismert és kedvelt név lett Izraelben évszázadokon át, és több ószövetségi embert hívtak így.

Közel másfél évezreddel később egy fiatal férfinak meglepő élményben volt része. Eljegyzett egy lányt, gondolatai a boldog házasság körül forogtak, de egy fájdalmas napon kiderült, hogy a lány terhes. Ez bizony az eljegyzés végét és a házasság elmaradását jelentette minden emberi számítás szerint.

Isten angyala azonban álomban megjelent neki, és ezt mondta:
„Fiút fog szülni, és nevezd a nevét Jézusnak” (Máté 1,21). Ez Jézus, a mi Üdvözítőnk, Megváltónk, Szabadítónk és Istenünk. Jézus héberül Jesua, ami a Jehosua rövidített változata, és ugyanazt jelenti: Jahve a szabadító.

Izrael ebben az időben a rómaiak elnyomása alatt nyögött. Természetesen gyűlölték a rabságot, ami adókban, a szabadságukat korlátozó törvényekben és hétköznapi kellemetlenségekben nyilvánult meg. Az emberek vágyakoztak a megígért felkent, a Messiás, Dávid fia után.

Dávid fia valóban el is jött. A Megváltó, a Szabadító, az Üdvözítő eljött Izrael és az egész világ számára. Szinte mindenki azt várta, hogy lerázza Izraelről a római elnyomás igáját. Jézus azonban ettől a kérdéstől egyszerűen távol tartotta magát. Amikor politikai ügyekbe igyekeztek bevonni Őt, Ő szellemi válaszokat adott.

Akkor viszont miből szabadította meg Isten népét? Ezt olvassuk:
„Nevezd a nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét  a bűneitől” (Máté 1,21). Jézus a katonai és politikai elnyomásnál sokkal rosszabb rabságból szabadította meg az embereket. Ő azért jött, hogy a legrosszabb rabszolgaságból szabadítson ki: a bűneinkből.

Jézus Szabadító, Megváltó, Üdvözítő, és Ő a mi Istenünk. Az Ószövetségben Istent Jahve-ként ismerték az emberek, mi azonban Jézusként szólítjuk meg. Amikor Hozzá szólunk, imádkozunk, és a nevén szólítjuk, így nevezzük Őt: Jézus, Jahve a szabadító.

És Ő nem akármilyen szabadító, hanem
„Ő szabadítja meg az Ő népét  a bűneitől.” Őbenne teljesedik be az, amit a zsoltárok könyvében megírtak: „Meg is szabadítja Ő Izraelt minden bűnéből” (Zsoltárok 130,8).

Jézus az, Aki megszabadít minket minden bűnünkből. Ő ezért jött le közénk a földre.
„Aki a bűnt cselekszi az ördögtől van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (1János 3,8).

Járuljunk tehát Jézushoz evvel a hittel. Amikor Hozzá megyünk, Ahhoz megyünk, Aki megszabadít minket a bűneinktől. Minden bűnünktől. Ő lerontja bennünk mindazt, amit az ördög felépített.

Kedves testvérem, Jézus a te szabadítód is. Ez az Ő akarata, szándéka, terve veled is. Azért jött, hogy lerontsa benned az ördög minden munkáját, és megszabadítson minden bűnödből. Higgy benne, hogy megteszi veled. Jézus a te szabadítód.


„Szentek legyetek, mert én szent vagyok" (1Péter 1,16).
„Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Máté 5,48).
Mucsi Ferenc
2023.