Szentség„Szentek legyetek,
mert én szent vagyok.”
(1Péter 1,16)
Kedves Testvérem!Ezen a weboldalon a
szentség, a teljes megszentelődés, a bűn hatalmából való szabadulás és a bibliai tökéletesség témáit járjuk körül. Bízom benne, te is jó segítséget találsz itt, hogy átéld mindazt, amit Isten elkészített számunkra ezen a területen.

„Ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.”
(János 8,36)

Az Úr áldásával:
Feri
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész szellemetek, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül õriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhivott titeket és Ő meg is cselekszi azt.
1Tesszalonika 5,23-24
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.
Zsidók 12,14
Szentség
„Szentek legyetek, mert én szent vagyok" (1Péter 1,16).
„Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Máté 5,48).
Mucsi Ferenc
2010-2018.